~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’ ~

Dé workshop voor mensen die kláár zijn met het 'gedoe' in hun leven over geld en deze shit om willen zetten naar mest voor hun toekomst!

Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’ ~Workshop~

Is het je weleens opgevallen? Veel mensen ervaren (zakelijk of privé) enige vorm van terugkerend en/of aanhoudend ‘gedoe’ met geld in hun leven.
En hoe is dit voor jou? Hoe is jouw relatie met geld? Voor mij is het lange tijd een beladen onderwerp geweest.

Weet dat dit écht anders kan!

Wat ik in de loop van de tijd heb gemerkt is, dat ‘gedoe’ met geld eigenlijk nooit echt over het geld zelf gaat.

Het thema geld is eigenlijk altijd een drager voor iets anders. In de onderstroom spelen er andere dynamieken welke maken dat wij in ons dagelijks leven gedoe met geld ervaren.

En dat verklaart ook meteen waarom, wat je ook deed om van je ‘geldkramp’ af te komen, het geen blijvende oplossing voor je opleverde. En dat gaat het ook niet doen, zolang je niet de onderliggende ‘boodschap’ welke het ‘Geldgedoe’ voor jou in zich draagt gaat horen. Om vervolgens van daaruit wél een gedragen verandering in te gaan zetten.

Het gedoe is dus veelal een symptoom van een onderliggende verborgen verstrikking. Een verstrikking die niets liever wil dan opgelost worden, zodat ook dat stukje van ons leven moeiteloos en in overvloed kan gaan stromen. En wie wil dat nu niet, als het over geld gaat 😉

Kortom ook ‘gedoe met geld’ is een typisch gevalletje dat vraagt om de shit in deze om te zetten naar mest voor je toekomst😉

Een unieke combinatie van

Systemisch werken o.l.v dieren

Sjamanistisch werk

&

Elementen werk

Mijn naam is Jacqueline Verhoef, ik ben Holistisch Trainer & Systemisch Coach en ik sta heerlijk nuchter en goedlachs met 2 voeten stevig op de aarde.

Naast dat ik Ervaringsdeskundige ben op het gebied van gedoe in mijn eigen lijf, leven en bedrijf 😉 ben ik geschoold en getraind in Ondernemerschap, Systemisch en Sjamanistisch werk o.l.v. paarden, Systemische Dynamieken in Organisaties, verschillende vormen van Energetisch werk, Communiceren met dieren, Homeopathie, Biotensor diagnosticering en Elementen werk.

Ondertussen ben ik zo’n 14 jaar gespecialiseerd in de waarlijke onderliggende oorzaken en dynamieken van (terugkerend) gedoe boven tafel krijgen. In het doorbreken van een neerwaartse spiraal, het inzetten van een nieuwe koers en het creëren van een ‘leven vol leven’. Gids en ondersteun ik mensen om deze verborgen informatie en oplossingen te ontsluiten. Ruis op de lijn weg te halen, verbindingen te herstellen om van daaruit zuiver de gewenste veranderingen, gedragen en duurzaam vorm te geven in relatie(s), lijf en leven.

Sterker nog, het is mijn  missie geworden om mensen te willen helpen om de shit uit je leven om te zetten naar mest voor hun toekomst. Op weg naar méér regie, geluk en innerlijke rust.

Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’

Tijdens de ~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’ ga ik met jou op zoek naar datgene wat vanonder de oppervlakte van invloed is op gedoe dat jij in je leven (zakelijk of privé) ervaart omtrent het fenomeen geld.
En bovenal gaan we kijken wat het is dat jij NU nodig hebt om je koers bij te stellen, om (weer) te kunnen gaan koersen naar een leven waarin geld geen beladen onderwerp meer is.
Waar geld welkom is en waar het moeiteloos kan en mag stromen.

Een leven waar geld welkom is en waar het moeiteloos kan & mag stromen...

We doen dit ‘onderzoek’ tijdens de workshop in de vorm van een Systemische Coaching, waarbij ik in de Systemische Opstelling de dieren op- en rond het erf de ruimte geef om ons te leiden en -assisteren.
Ik zoom daarbij uit om het grote geheel -waarin er ruimte is voor alles en iedereen- waar te nemen; het geheel waarvan jij, je probleem EN je doorgang hieruit, onderdeel zijn.
En ik stem hierbij af op de lagen boven- en onder de oppervlakte, waar ik toegang heb tot zuivere raad en helderheid; waar ik verbind en werk met de informatie en energie welke jou dienen bij het transformeren, groeien en ontwikkelen. Om van daaruit het ‘gedoe’ in je leven omtrent geld waarlijk los te laten.

Ik begeleid iedere ‘vraagsteller’ persoonlijk en in afstemming en mede daarom is er maximaal ruimte voor 5 deelnemers aan de workshop.

Daarnaast zijn er ook een aantal plaatsen beschikbaar om als representant aan deze workshop deel te nemen.

Als representant in een systeem draag je een belangrijk steentje bij aan het de zoektocht van de vraagsteller. 

Een andere -en minstens zo’n belangrijke reden- is dat meedoen als representant jou zelf eigenlijk ook altijd wat oplevert. Ervaring heeft namelijk geleerd dat je nooit ‘zomaar’ voor een bepaalde plek in het veld gevraagd wordt. Niet dat de vraagsteller zich hier bewust van is of bewust mee bezig is, in tegenstelling zelfs. 

Maar dit neemt niet weg dat ik achteraf vaak hoor (en zelf ook heb ervaren) dat het voor de representant ook een hele waardevolle ervaring is geweest. Soms uit zich dat bijvoorbeeld door een inzicht inzake een eigen vraagstuk of wordt ineens duidelijk hoe iets ‘voor een ander gevoeld heeft’. Soms is het waardevolle direct zicht- en voelbaar en soms uit zich dat pas na enige tijd. Ook in deze is alles goed en dienend. 

Om als representant mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met paarden of familie opstellingen. Respectvol en met aandacht aanwezig zijn en open staan voor het veld dat zich voor de vraagsteller ontvouwd is voldoende. 

Meer info over ‘Representant zijn’ lees je in deze blog.

Waarom ik veelal de paarden (en overige dieren) het voortouw laat nemen?

Dit doe ik omdat…

Hoe werkt dat nu precies, het spiegelend vermogen van een paard?

Een paard kan zich niet niet systemisch gedragen. Het is van nature een prooidier dat in kuddeverband leeft. Het is voor hun letterlijk van levensbelang dat ze weten wat er binnen hun kudde leeft en beweegt. Want stel, er doemt een roofdier op aan de horizon, dan is het noodzaak dat iedereen binnen de kudde dit onmiddellijk weet en dat duidelijk is wie achter wie aanloopt en welke kant ze opgaan. Informatie en signalen verspreiden zich geluidloos en ogenschijnlijk onzichtbaar binnen de kudde. Wanneer nodig wordt beweging ingezet.

Het is deze systemische oorsprong en hun gevoeligheid en (levens)behoefte aan ‘duidelijkheid’ die ons mensen kan helpen bewust te worden van datgene in onszelf wat nog niet (volledig) zichtbaar is of we negeren. Datgene wat zich voor ons vaak nog op een onbewuste laag afspeelt.

Zo blijkt hetgeen wij denken neer te zetten en uit te stralen, vaak anders te zijn dan hetgeen we daadwerkelijk van binnenuit en onbewust uitzenden en doen. En het mooie is; een paard vindt dit niet goed of fout, hij wijst ons enkel op de incongruentie tussen ons zijn en ons gedrag. Daar waar ons binnenste niet in overeenstemming is met ons buitenste.

En juist omdat een paard, in tegenstelling tot ons mensen, niet beoordeelt, niet veroordeelt en geen verborgen agenda heeft, is de informatie die het ons teruggeeft zo zuiver en waar.

Zonder label goed of fout, zonder beperkend kader, het is wat het is. Het paard vraagt ons enkel om erkenning van datgene wat er is. En met de erkenning ontstaat ook de ruimte voor herkenning en daarmee de mogelijkheid tot het ont-dekken van nieuw gedrag.

‘Een paard als spiegel raakt onze kern en biedt ons gelegenheid en ruimte tot groei en ontwikkeling’

~ Jacqueline Verhoef ~

Ben jij ook zó kláár zijn met het 'gedoe' in je leven over geld?

En ben je er klaar voor om deze shit om te gaan zetten naar mest voor je toekomst?

Voel je dat dit de juiste stap voor jou is?

Wacht dan niet langer en meld je meteen aan, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Omdat ik graag met kleine groepen werk en iedere vraagsteller persoonlijk en afgestemd wil begeleiden tijdens de workshop is er slechts ruimte voor 5 vraagstellers en vol is vol…

Deelname als Vraagsteller

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’
149
124
95
 • Donderdag 15 juli 2021
 • Deelname als vraagsteller
 • Ontdek de onderliggende reden van je ‘Gedoe met Geld’
 • Onderzoek met mij aan je zijde wat het is dat jij NU nodig hebt om je koers bij te stellen richting een leven waar geld welkom is en moeiteloos kan stromen
 • Max. 5 vraagstellers per workshop
Populair

Deelname als Representant

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’
49
 • Donderdag 15 juli 2021
 • Deelname als representant
 • Werk indirect aan jouw ‘gedoe met geld’
 • Wees -waar nodig- representant in het veld van een vraagsteller
 • Ervaring met Systemische Opstellingen geen vereiste

De ‘Ja maars’

Spanning, weerstand & ongemak

Een van de meest gehoorde opmerkingen – welke ik persoonlijk overigens ook erg goed ken – is; ‘hm… ik weet het niet hoor… Ergens wil ik echt wel dat de situatie verandert, maar tegelijkertijd voelt deze stap ook nog niet helemaal goed…?!’

Vind je het spannend? Ervaar je weerstand? Voelt het ongemakkelijk? Wil je wel je mouwen opstropen en het aangaan en durf je tegelijkertijd nog niet zo goed? Heb je het gevoel dat iets je nog tegenhoudt?

Of maken alle redenen die je hoofd telkens weer inbrengt dat je blijft twijfelen?

Weet dan dat dit eigenlijk altijd (en bij iedereen) in meer of mindere mate het geval is wanneer het komt tot het najagen van (harte)wensen die we hebben. Dingen en situaties die we graag anders vormgegeven zouden zien in ons leven, anders zouden ervaren.

Die wensen liggen altijd buiten onze comfortzone -uiteraard, anders had je het al wel geregeld voor jezelf en was het geen wens meer geweest 😉- en juist dat maakt dat het ook wat spannend en onrustig kan voelen.

Deze gevoelens zijn helemaal niet zo gek en er is zelfs een hele goede reden voor!

Een mens wil namelijk aan de ene kant graag verandering en groei en tegelijkertijd ook gemak, veiligheid en zekerheid – en die twee gaan van nature niet zo goed samen.Want zodra jij aan de rand van je comfortzone staat en je wilt de sprong wagen, trek je tegelijkertijd onbewust ergens ook aan de rem.

Het vraagt een portie moed en vertrouwen om het bekende los te laten en je te openen voor nieuw & anders.

Waar je naar op zoek mag gaan in deze is een nuancering; de mix tussen enerzijds ‘bang zijn en het eng vinden’ en anderzijds -ergens diep van binnen- een vorm van (verkapt) enthousiasme voelen om deze stap te gaan zetten. Deze mix heb je nodig als je dingen wilt bereiken in je leven, want het zijn vaak de dingen die je enerzijds bang maken en anderzijds een (verkapt) enthousiasme laten voelen, welke je echt verder brengen in je leven.

En houdt in gedachte:

Als het je ALLEEN bang maakt, dan ben je er waarschijnlijk nog niet klaar voor….
Als je er ALLEEN super enthousiast van wordt, dan is de kans groot dat je het niet serieus genoeg neemt….
En weet dat het GOED zit als er een gezonde mix van terughoudendheid en enthousiasme is. Zo kun je dingen écht gedaan krijgen en resultaat behalen.

Investering

Voelt het als een te grote investering in tijd en/of geld ineens? Blijf jij jezelf ook vertellen dat je financiën het niet toestaan om -op dit moment- in jezelf te investeren?
Sta dan eens stil bij wat het je uiteindelijk gaat kosten als je nu niets doet… Als je doorgaat met het watertrappelen dat je al een tijdje doet. 

Wat voor impact heeft dit (op termijn) op je levensgeluk? Op je relatie(s)? Op je gezin? Op je vitaliteit en gezondheid? Wat leef jij hier je kinderen en je omgeving hier dan mee voor?

En hoe kijk jij dan terug op je leven als je te zijner tijd ‘voor de hemelpoort’ staat. Kun jij dan met je hand op je hart zeggen dat jij je best mogelijke leven hebt geleefd?

Ik heb al eerder hulp gezocht, waarom zou ik dat nu weer doen?

Ben jij iemand die al eerder hulp gezocht heeft, die al langer aan zelfontwikkeling doet en coaching of therapie heeft gehad? En vraag jij je af of je dat nu weer moet gaan doen?

Hoe ik  het zie en ervaar is als volgt; voor ons is het een leven lang leren. Soms gaat het om grote dingen en soms om kleine details die we anders zou willen zien. Wie ons daarin het beste kan begeleiden, verschilt vaak per fase of per vraag. Ik  sta dan ook altijd bewust even stil bij de afweging wie of wat mij deze keer het beste kan ondersteunen en helpen. Dit zijn, denk ik, ook de vragen welke jij jezelf mag stellen; Ben ik oprecht tevreden en gelukkig met mezelf en deze situatie? Of knaagt er nog iets?

Onderzoek dan wie jou hiermee het beste en waarlijk vooruit kan helpen.

Sta jij nog in dubio en heeft je hoofd al tig redenen aangedragen om het niet doen?

Dan is het misschien goed om daarnaast ook te horen dat:

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’ is

Wél geschikt voor mensen die:
Niet geschikt voor mensen die:

Voel jij dat deelname aan deze workshop de juiste stap voor jou is?

Wacht dan niet langer en meld je meteen aan, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Dit komt omdat ik graag met kleine groepen werk en iedere vraagsteller persoonlijk en afgestemd wil begeleiden tijdens de workshop is er slechts ruimte voor 5 vraagstellers en vol is vol…

Deelname als Vraagsteller

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’
149
124
95
 • Donderdag 15 juli 2021
 • Deelname als vraagsteller
 • Ontdek de onderliggende reden van je ‘Gedoe met Geld’
 • Onderzoek met mij aan je zijde wat het is dat jij NU nodig hebt om je koers bij te stellen richting een leven waar geld welkom is en moeiteloos kan stromen
 • Max. 5 vraagstellers per workshop
Populair

Deelname als Representant

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’
49
 • Donderdag 15 juli 2021
 • Deelname als representant
 • Werk indirect aan jouw ‘gedoe met geld’
 • Wees -waar nodig- representant in het veld van een vraagsteller
 • Ervaring met Systemische Opstellingen geen vereiste

Veelgestelde vragen

Ben je onbekend met paarden? Vind je ze wellicht een beetje eng of ben je misschien allergisch? Geen probleem, laat mij dit gerust weten, dan hou ik hier tijdens de sessies rekening mee.

Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door een lijn tussen jou en de paarden te spannen. Deze lijn of kunstmatig gecreëerde afstand doet niets af aan het spiegelende vermogen van de paarden en hun feed forward voor jou.

Om als representant mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met paarden of familie opstellingen. Respectvol en met aandacht aanwezig zijn en open staan voor het veld dat zich voor de vraagsteller ontvouwd is voldoende. 

Meer info over ‘Representant zijn’ lees je in deze blog.

Voel jij dat deelname aan deze workshop de juiste stap voor jou is?

Wacht dan niet langer en meld je meteen aan, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Dit komt omdat ik graag met kleine groepen werk en iedere vraagsteller persoonlijk en afgestemd wil begeleiden tijdens de workshop is er slechts ruimte voor 5 vraagstellers en vol is vol…

Deelname als Vraagsteller

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’
149
124
95
 • Donderdag 15 juli 2021
 • Deelname als vraagsteller
 • Ontdek de onderliggende reden van je ‘Gedoe met Geld’
 • Onderzoek met mij aan je zijde wat het is dat jij NU nodig hebt om je koers bij te stellen richting een leven waar geld welkom is en moeiteloos kan stromen
 • Max. 5 vraagstellers per workshop
Populair

Deelname als Representant

~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’
49
 • Donderdag 15 juli 2021
 • Deelname als representant
 • Werk indirect aan jouw ‘gedoe met geld’
 • Wees -waar nodig- representant in het veld van een vraagsteller
 • Ervaring met Systemische Opstellingen geen vereiste
Als vraagsteller tijdens de ~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’ ben je met mij op zoek gegaan naar datgene wat vanonder de oppervlakte van invloed is op gedoe dat jij in je leven (zakelijk of privé) ervaart omtrent het fenomeen geld.
En we hebben gekeken naar wat het is dat jij NU nodig hebt om je koers bij te stellen, om (weer) te kunnen gaan koersen naar een leven waarin geld geen beladen onderwerp meer is.
Waar geld welkom is en waar het moeiteloos kan en mag stromen.
Als representant tijdens de ~Workshop~ Ont-dek de ware reden van je ‘Gedoe met Geld’ heb je indirect gewerkt aan- en gekeken naar jouw eigen vraagstukken omtrent ‘gedoe met geld’. En heb je bijgedragen aan het ontvouwen van het veld van de vraagstellers.
Daarnaast is als representant deelnemen een uitgelezen kans om persoonlijk met mij en mijn werkwijze kennis te maken.

Morgen is alleen de toekomst, als het geen herhaling is van vandaag.

Met liefde,
Jacqueline Verhoef

Holistisch Trainer & Systemisch Coach
| Training in de kunst van Leven |

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.


We verzamelen gegeven over bezoeken aan onze website, om gerichte verbeteringen door te kunnen voeren.

Liever niet
Accepteren