Extra’s

Als deelnemer van ons ~ Online Programma ~ (H)erVind Jezelf bieden we je de mogelijkheid om het programma aan te vullen met persoonlijke begeleidingsafspraken met ons. Hiermee kun je jezelf – indien gewenst- wat extra ondersteuning en verdieping bieden tijdens jouw reis.

De mogelijke vormen van persoonlijke begeleiding in deze zijn deelname aan Persoonlijke Live Dagen of doorstromen naar het Kleur Je Leven Opnieuw In ~Jaartraject~.  

Wat is een Persoonlijke Live Dag?

Tijdens de Persoonlijke Live Dagen werk je onder onze begeleiding in een kleine groep met andere deelnemers aan jouw persoonlijke vragen en ‘-huiswerk’.

En is er gelegenheid om deel te nemen aan de Systemische Opstellingen onder leiding van Jacqueline en eventueel de dieren.

Daarnaast is er tijdens deze bijeenkomsten ruimte voor ‘al’ wat zich verder nog aandient en/of aandacht vraagt.

Sleutelwoorden van deze Persoonlijke Live Dagen zijn: kleine groepjes, persoonlijke aandacht, persoonlijk contact, persoonlijke begeleiding, vertrouwd, veilig, oordeel loos, steunend & fijn samenzijn, draagkracht en bedding van een groepje gelijkgestemden, gezelligheid en luchtigheid.

Daarnaast doen deze Persoonlijke Live Dagen tevens dienst als een zogenaamde ‘Goed Tikkende Klok’; zijn ze inspirerend, motiverend, verhelderend en bieden veel toegevoegde waarde, ook wanneer je niet zelf een vraag hebt om in te brengen bij een Systemische Opstelling.

Ook na aanvang van je online programma, is het mogelijk om deelname aan een (extra) Persoonlijke Live Dag aan te schaffen.

Dataoverzicht van de in het komende half jaar op handen zijnde Persoonlijke Live Dagen waarvoor ingeschreven kan worden, volgt per mail, zodra je een ticket voor deelname aan hebt geschaft. Gemiddeld organiseren wij 1 à 2 van zulke Persoonlijke Live Dagen per maand, afwisselend georganiseerd op verschillende dagen van de week (ma t/m zat), zodat er voor eenieder wat wils is.

Je investering voor deelname aan een Persoonlijke Live Dag bedraagt € 245

Voel jij dat dit een aanvullende stap voor jou is?

GRATIS ‘Kleur-Advies’

Twijfel je of een Persoonlijke Live Dag of onze persoonlijke één-op-één begeleiding tijdens traject het Kleur Je Leven Opnieuw In ~Jaartraject~ bij jou passen?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend telefonisch gesprek van circa 30 minuten, waarin we samen kijken hoe jij weer meer kleur aan je leven kunt geven en of wij voor jou de juiste match zijn om je daarbij te ondersteunen.

Heb je al een idee over specifieke hulp, programma of traject dat je graag wilt volgen? Vermeld dit dan bij je aanmelding voor het Kleur-Advies gesprek.

Methodieken

Sinds we onze schoolbanken verlieten hebben we beide veel tijd, aandacht en energie besteed aan het verdiepen en uitbreiden van onze kennis en kunde. Beide hebben we hierin onze eigen en gevarieerde weg afgelegd en zijn sindsdien niet meer gestopt met leren en ontwikkelen.

Ook werken we tot op de dag van vandaag (en alle dagen die hierop zullen volgen) trouw en met toewijding aan ons persoonlijke proces. Iets wat onzes inziens van groot belang is voor eenieder en dus ook voor ons.

Al met al hebben we tezamen een grote koffer vol kennis, kunde en talenten waarmee we met en voor jou aan de slag gaan. We zullen je niet vermoeien met alle afzonderlijke tools en hun gebruiksaanwijzing, maar willen voor je algemene beeldvorming wel wat informatie met je delen over de drie basis ‘gereedschappen’ welke we onder meer in zetten tijdens onze persoonlijke afspraken en bij het opmaken van ons lesmateriaal.

Te weten;

Het Systemische werk onder leiding van de dieren: waarbij Jacqueline en de dieren uitzoomen om het grote geheel -waarin er ruimte is voor alles en iedereen- waar te nemen; het geheel waarvan jij, je probleem EN je doorgang hieruit, onderdeel zijn.  

Het Sjamanistische- en Elementen werk: waarbij Jacqueline afstemt op de lagen boven- en onder de oppervlakte, waar ze toegang heeft tot zuivere raad en helderheid; waar ze verbindt en werkt met de informatie en energie welke jou dienen bij het transformeren naar een volgende laag.  

De Ergotherapie: waar Sara met jou de verkregen inzichten en nieuwe levensdoelen praktisch vorm gaat geven in jouw dagelijks leven. 

Impressie van methodieken

Hierna volgt een korte impressie van deze 3 onderdelen, waarbij we niet de indruk willen wekken dat het de volledige lading en manier waarop we werken dekt, want dat doet het bij lange na niet en dat realiseren we ons terdege. Maar je moet ergens beginnen, nietwaar?  

In de volgende animatie (ingesproken door Anton de Kroon, een vooraanstaande naam binnen de wereld van systemisch coachen en tevens een van de leraren van Jacqueline) zie en hoor je wat de kern van systemisch werken is, hoe het werkt en wat het oplevert.

Waarom de paarden veelal het voortouw nemen

Dit doe ik (Jacqueline) omdat…

  • zij van nature af zijn gestemd op de subtiele energetische lagen en alles wat zich daar afspeelt. En dit zijn de lagen die vanonder de oppervlakte veelal ‘stiekem’ en onbewust het probleem veroorzaken of in stand houden
  • dieren geen agenda of (voor)oordelen hebben
  • zij eerlijke en (opr)echte sparringpartners voor ons zijn
  • dieren iets niet goed of fout vinden, zij geven enkel aan wat er speelt
  • zij ons feilloos aanvoelen en ons zuiver en liefdevol teruggeven wat het is, waar het op dat moment waarlijk om gaat
  • kuddedieren zoals paarden, experts zijn op het gebied van uitdrukking geven aan verborgen inzichten en -dynamieken. Door dit en hun hulp en ondersteuning ontstaat de gelegenheid tot transformatie en vernieuwing
  • het kudde instinct naadloos aansluit bij de systemische methodiek
  • dieren mensen weten te bereiken op plaatsen en lagen, daar waar andere mensen nauwelijks of niet komen of gewenst zijn
  • zij ons bij ons zogenaamde ‘huiswerk’ brengen; datgene wat ons kan helpen om uit een situatie te geraken of een andere uitkomst te bewerkstelligen
  • en tot slot, niet geheel onbelangrijk, ik de dieren versta en hun feedback en acties toe kan lichten en onder woorden kan brengen

Het spiegelend vermogen van een paard?

Hoe werkt dat nu precies, het spiegelend vermogen van een paard?

Een paard kan zich niet niet systemisch gedragen. Het is van nature een prooidier dat in kuddeverband leeft. Het is voor hun letterlijk van levensbelang dat ze weten wat er binnen hun kudde leeft en beweegt. Want stel, er doemt een roofdier op aan de horizon, dan is het noodzaak dat iedereen binnen de kudde dit onmiddellijk weet en dat duidelijk is wie achter wie aanloopt en welke kant ze opgaan. Informatie en signalen verspreiden zich geluidloos en ogenschijnlijk onzichtbaar binnen de kudde. Wanneer nodig wordt beweging ingezet.

Het is deze systemische oorsprong en hun gevoeligheid en (levens)behoefte aan ‘duidelijkheid’ die ons mensen kan helpen bewust te worden van datgene in onszelf wat nog niet (volledig) zichtbaar is of we negeren. Datgene wat zich voor ons vaak nog op een onbewuste laag afspeelt. Zo blijkt hetgeen wij denken neer te zetten en uit te stralen, vaak anders te zijn dan hetgeen we daadwerkelijk van binnenuit en onbewust uitzenden en doen. En het mooie is; een paard vindt dit niet goed of fout, hij wijst ons enkel op de incongruentie tussen ons zijn en ons gedrag. Daar waar ons binnenste niet in overeenstemming is met ons buitenste. En juist omdat een paard, in tegenstelling tot ons mensen, niet beoordeelt, niet veroordeelt en geen verborgen agenda heeft, is de informatie die het ons teruggeeft zo zuiver en waar. Zonder label goed of fout, zonder beperkend kader, het is wat het is. Het paard vraagt ons enkel om erkenning van datgene wat er is. En met de erkenning ontstaat ook de ruimte voor herkenning en daarmee de mogelijkheid tot het ont-dekken van nieuw gedrag. 

‘Een paard als spiegel raakt onze kern en biedt ons gelegenheid en ruimte tot groei en ontwikkeling.’

~ Jacqueline Verhoef ~

Systemisch Coachen

Wat is een representant?

Ik begeleid Familie- en Systemische opstellingen met paarden zowel 1 op 1 als in groepsverband. Wanneer ik in groepsverband werk vraag ik diegene die een

Lees verder »

Ergotherapie

Als je de Dikke van Dalen raadpleegt dan zul je de volgende omschrijving treffen; een ergotherapeut traint en adviseert mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en is gespecialiseerd in het onderzoeken van wat lukt er nu niet goed, wat is hier de reden van en hoe kan het anders. 

De wijze waarop ik (Sara) ergotherapie toepas -of zoals Jacqueline het vaak omschrijft; ‘hoe Sara ergotherapie ademt’- valt niet binnen de reguliere kaders welke we vaak kennen van ergotherapeuten. 

In mijn geval is er meer sprake van een manier van leven en zijn, dan enkel het vak en label Ergotherapeut uitoefenen. Mede daardoor is het zo’n prachtige en praktische aanvulling in dit traject en completeren onze beider werkwijzen elkaar naadloos.

En weet dat, wat jouw moeite ook is, in welk levensgebied het ook zit en wat er ook boven is komen drijven tijdens de (voorafgaande) sessies met Jacqueline; ook bij mij alles welkom is aan tafel. 


Wij helpen dappere en moedige mensen die vastlopen in privéleven, werk of ondernemen om uit de impasse te komen en een nieuwe koers te gaan varen.

Op naar een stromend (bedrijfs-)leven vol leven en plezier!