Op deze pagina vindt u informatie over wij wie zijn, over onze reis in aanloop naar ontwikkeling van ons aanbod en waarom wij tot samenwerking hebben besloten.

Daarnaast krijgt u indruk van onze werkwijze en de methodieken welke wij hierbij onder meer inzetten.

Wie ben je?

Jacqueline Verhoef

Waarom doe je dit?

Terugkijkend op mijn leven tot nu toe, kan ik nu al een aantal belangrijke keerpunten ontwaren. Een van deze bepalende momenten was in februari 2010, wat ik gekscherend ook wel, ‘Mijn Mark Tuitert-momentje’ noem. 

In het jaar ervoor was ik al tot het hartgrondige besef gekomen dat ik niet op deze manier van leven door wilde gaan tot mijn 80ste! Vooralsnog was het gebleven bij een weten van wat ik niet meer wilde en nu brachten de beelden van de overwinning van Mark Tuitert op de Olympische Spelen opeens mijn persoonlijke stip aan de horizon in beeld. Deze immens gelukkig man wilde niets liever dan zo snel mogelijk zijn overwinning en geluk delen met zijn vrouw op de tribune. En toen ik dat zag kon ik alleen maar denken; dat wil ik ook! 

Begrijp me niet verkeerd, niet de schaatscarrière en wel het zó immens gelukkig zijn, vanuit mijn tenen van iemand houden. Iemand bij wie ik me vrij voel om zowel mijn ‘overwinningen’ als mijn tegenslagen te delen.

En met het erkennen van deze diepe wens, werd een nieuwe toon gezet in mijn leven en ben ik, met vallen en opstaan, een nieuwe weg ingeslagen.

Voor mij is het een lange intensieve reis geweest om te komen daar waar ik nu ben en heb ik gaandeweg alle punten zelf aan elkaar moeten verbinden. En ik wens anderen een meer geplaveide weg hierin toe.

En met deze wens werd de basis gelegd voor dit concept.

Methodieken

Sinds we onze schoolbanken verlieten hebben we beide veel tijd, aandacht en energie besteed aan het verdiepen en uitbreiden van onze kennis en kunde. Beide hebben we hierin onze eigen en gevarieerde weg afgelegd en zijn sindsdien niet meer gestopt met leren en ontwikkelen.

Ook werken we tot op de dag van vandaag (en alle dagen die hierop zullen volgen) trouw en met toewijding aan ons persoonlijke proces. Iets wat onzes inziens van groot belang is voor eenieder en dus ook voor ons.

Al met al hebben we tezamen een grote koffer vol kennis, kunde en talenten waarmee we met en voor jou aan de slag gaan. We zullen je niet vermoeien met alle afzonderlijke tools en hun gebruiksaanwijzing, maar willen voor je algemene beeldvorming wel wat informatie met je delen over de drie basis ‘gereedschappen’ welke we onder meer in zetten tijdens onze persoonlijke afspraken en bij het opmaken van ons lesmateriaal.

Te weten;

Het Systemische werk onder leiding van de dieren: waarbij Jacqueline en de dieren uitzoomen om het grote geheel -waarin er ruimte is voor alles en iedereen- waar te nemen; het geheel waarvan jij, je probleem EN je doorgang hieruit, onderdeel zijn.

Het Sjamanistische- en Elementen werk: waarbij Jacqueline afstemt op de lagen boven- en onder de oppervlakte, waar ze toegang heeft tot zuivere raad en helderheid; waar ze verbindt en werkt met de informatie en energie welke jou dienen bij het transformeren naar een volgende laag.

Hierna volgt een korte impressie van deze onderdelen, waarbij we niet de indruk willen wekken dat het de volledige lading en manier waarop we werken dekt, want dat doet het bij lange na niet en dat realiseren we ons terdege. Maar je moet ergens beginnen, nietwaar?  

Systemisch werk & Familie opstellingen

In deze animatie (ingesproken door Anton de Kroon, een vooraanstaande naam binnen de wereld van systemisch coachen en tevens een van de leraren van Jacqueline) zie en hoor je wat de kern van systemisch werken is, hoe het werkt en wat het oplevert.

Wat is een representant?

Ik begeleid Familie- en Systemische opstellingen met paarden zowel 1 op 1 als in groepsverband. Wanneer ik in groepsverband werk vraag ik diegene die een

Lees verder »

De dieren nemen het voortouw

Waarom ik (Jacqueline) veelal de paarden (en overige dieren) het voortouw laat nemen? Dit doe ik omdat…

  • zij van nature af zijn gestemd op de subtiele energetische lagen en alles wat zich daar afspeelt. En dit zijn de lagen die vanonder de oppervlakte veelal ‘stiekem’ en onbewust het probleem veroorzaken of in stand houden
  • dieren geen agenda of (voor)oordelen hebben
  • zij eerlijke en (opr)echte sparringpartners voor ons zijn
  • dieren iets niet goed of fout vinden, zij geven enkel aan wat er speelt
  • zij ons feilloos aanvoelen en ons zuiver en liefdevol teruggeven wat het is, waar het op dat moment waarlijk om gaat
  • kuddedieren zoals paarden, experts zijn op het gebied van uitdrukking geven aan verborgen inzichten en -dynamieken. Door dit en hun hulp en ondersteuning ontstaat de gelegenheid tot transformatie en vernieuwing
  • het kudde instinct naadloos aansluit bij de systemische methodiek
  • dieren mensen weten te bereiken op plaatsen en lagen, daar waar andere mensen nauwelijks of niet komen of gewenst zijn
  • zij ons bij ons zogenaamde ‘huiswerk’ brengen; datgene wat ons kan helpen om uit een situatie te geraken of een andere uitkomst te bewerkstelligen
  • en tot slot, niet geheel onbelangrijk, ik de dieren versta en hun feedback en acties toe kan lichten en onder woorden kan brengen

Spiegelend vermogen van een paard

Hoe werkt dat nu precies, het spiegelend vermogen van een paard?

Een paard kan zich niet niet systemisch gedragen. Het is van nature een prooidier dat in kuddeverband leeft. Het is voor hun letterlijk van levensbelang dat ze weten wat er binnen hun kudde leeft en beweegt. Want stel, er doemt een roofdier op aan de horizon, dan is het noodzaak dat iedereen binnen de kudde dit onmiddellijk weet en dat duidelijk is wie achter wie aanloopt en welke kant ze opgaan. Informatie en signalen verspreiden zich geluidloos en ogenschijnlijk onzichtbaar binnen de kudde. Wanneer nodig wordt beweging ingezet.

Het is deze systemische oorsprong en hun gevoeligheid en (levens)behoefte aan ‘duidelijkheid’ die ons mensen kan helpen bewust te worden van datgene in onszelf wat nog niet (volledig) zichtbaar is of we negeren. Datgene wat zich voor ons vaak nog op een onbewuste laag afspeelt. Zo blijkt hetgeen wij denken neer te zetten en uit te stralen, vaak anders te zijn dan hetgeen we daadwerkelijk van binnenuit en onbewust uitzenden en doen. En het mooie is; een paard vindt dit niet goed of fout, hij wijst ons enkel op de incongruentie tussen ons zijn en ons gedrag. Daar waar ons binnenste niet in overeenstemming is met ons buitenste. En juist omdat een paard, in tegenstelling tot ons mensen, niet beoordeelt, niet veroordeelt en geen verborgen agenda heeft, is de informatie die het ons teruggeeft zo zuiver en waar. Zonder label goed of fout, zonder beperkend kader, het is wat het is. Het paard vraagt ons enkel om erkenning van datgene wat er is. En met de erkenning ontstaat ook de ruimte voor herkenning en daarmee de mogelijkheid tot het ont-dekken van nieuw gedrag.